LAMbDΛ je kompetenční centrum, které řeší problémy dopravy a logistiky pomocí vhodných matematických metod a přístupů

Snad všechny praktické úlohy v dopravě vyžadují v určitou chvíli aplikaci matematických nástrojů. Často se to však děje bez hlubšího pochopení principů s využitím matematických nástrojů jako „černé skříňky“. Většina nástrojů to umožňuje. Výsledky tomu ovšem musí odpovídat. Často dochází k aplikaci nevhodných matematických modelů, nedostatečnému předzpracování dat, použití nějakého výchozího nastavení nástrojů a špatné interpretaci výsledků.

Zároveň zkušenosti získané z určitého projektu nejsou sdíleny s ostatními a často se s nimi dále nepracuje. Hlavním cílem laboratoře LAMbDΛ tedy bylo vytvoření kompetenčního centra, které bude dlouhodobě budovat znalosti v oblasti matematického modelování a aplikaci matematických nástrojů pro dopravní a logistické úlohy.

Cílem je zastupitelnost, kdy správné řešení není vázáno na konkrétní osobu. Laboratoř propojí zkušenosti pedagogů s nasazením studentů.

LAMbDΛ je také místem pro spolupráci. Založena byla společným úsilím Ústavu aplikované matematiky a Ústavu logistiky a managementu v dopravě. Je ale otevřena i dalším kolegům či pracovištím, kteří mají zájem o rozšiřování našich kompetencí.

Těšíme se na další spolupráci.

Za laboratoř LAMbDΛ,
Prof. Ondřej Přibyl
Vedoucí laboratoře

Video prezentace laboratoře

Novinky

 • novinka obrazek

  Zahraniční návštěva

  04/23 Laboratoř LAMbDΛ v letním semestru navštíví Dr. Luis Velázquez-Araque jako hostující vědec z Universidad de Guayaquil v Ekvádoru.

 • novinka obrazek

  SCSP 2023 + ETC 2023

  05/23 Ve dnech 25. - 26. 5. 2023 pořádá FD mezinárodní vědecké symposium s názvem SMART CITIES SYMPOSIUM PRAGUE 2023 a EUROPEAN TRANSPORT CONGRESS 2023.

 • novinka obrazek

  Projekt TAČR DDDE

  06/21 Zahájení projektu TAČR DDDE - Dopravní digitální dvojče Evropská.


MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ PROJEKTY

MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ PROJEKTY

STUDENTSKÉ PRÁCE

STUDENTSKÉ PRÁCE

DOKTORSKÉ PROJEKTY

DOKTORSKÉ PROJEKTY

SMLUVNÍ VÝZKUM

SMLUVNÍ VÝZKUM


MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ
STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ
OVĚŘENÍ DOPADU NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ