Rádi bychom pomohli ve všech oblastech, tedy od problémů ve studentských pracích, tak i ve vědeckých či komerčních projektech. Jde nám zejména o korektní nasazení správných analytických nástrojů v následujících oblastech:

 • Matematické modelování
  • Ekonometrické metody, logistická regrese, testování hypotéz
  • Modely založené na tzv. soft computingu (FIS, ANN, ANFIS, GA, MAS a další)
 • Statistické zpracování dat z dopravních detektorů i dopravních průzkumů
  • Podpora přípravy průzkumů (i sociologických) i jejich vyhodnocení
 • Operační výzkum
  • Úlohy a aplikace lineárního programování
  • Teorie her
  • Optimalizace v síti, teorie grafů
 • Optimalizace a řízení dopravy s ohledem na nové úlohy, například autonomní vozidla či integrace v rámci chytrých měst
 • Ověření dopadu různých opatření (policies) (například nových dopravních prostředků, autonomní mobility, sdílené ekonomie a dalších)
  • Dopravně-simulační nástroje pro ověření dopadu projektů (zejména mikroskopická dopravní simulace v prostředí SUMO, VISSIM a další), simulace pomocí multiagentních nástrojů (AnyLogic)
  • Statistické zpracování výsledků